Közgyűlési határozatok - 2018. június 11.  
1
/2018.06.11. Határozat  
A közgyűlés egyhangúlag megszavazta a közgyűlés  
jegyzőkönyvvezetőjét, a jegyzőkönyv hitelesítőit és a  
levezető elnököt.  
2
/2018.08.11. Határozat  
A közgyűlés 7:6 többségi szavazattal és 1 tartózkodással  
nem járult hozzá a téli fűtéstámogatás összegének  
tulajdonosok közötti visszatérítéséhez, a pénzösszeg a  
Társasház üzemeltetési számláján maradjon.  
3
/2018.06.11. Határozat  
A közgyűlés egyhangúlag hozzájárult az OTP Lakáskassza  
számláján lévő 4.554.889 Ft összeg felhasználásáról,  
amelyet a 2018. évi tervezetben meghatározott lépcsőházi  
ablakok cseréjéhez használ fel a Társasház.  
4
/2018.06.11. Határozat  
A közgyűlés egyhangúlag hozzájárult új OTP Lakáskassza  
szerződés megkötéséhez havi 60.150 Ft összegben.  
Felhatalmazta a Közös képviselőt a szerződés megkötésére.  
Budapest, 2018.06.12.  
Aranyos Attila  
közös képviselő sk.