Közgyűlési határozatok - 2017. április 5.  
1. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2016. évi  
beszámolót.  
2. A közgyűlés a 2017. évi tervezetet az alábbi  
kiegészítésekkel fogadta el:  
I. A fűtési szezon befejezésével, a hő központban  
található nyugati oldal középső lakásainak fűtési  
csővezeték elzáró szelepének cseréjére kerüljön sor.  
II. A közös képviselő kérjen árajánlatot  
a pincei kisablakok,  
a bejárati kapu,  
a szeméttároló külső ajtajának cseréjére.  
3. A közgyűlés NEM  
járult hozzá a közös költség  
csökkentéséhez, mert a bevételkiesés kedvezőtlenül  
befolyásolná a Társasház tartalékalapját.  
4
. A közgyűlés elfogadta a szemétdíj csökkentését 1200 Ft-  
ról 1000 Ft/fő összegben, amely 2017. májusától  
érvényes.  
2017. április 7.  
Közös képviselő sk.